Uw voordelen:
  • Flexibiliteit: dekking op maat op basis van uw noden
  • Gratis schatting van de te verzekeren bedragen voor het gebouw
  • Zowel dekking van gebouwen voor professioneel gebruik als voor gemengd gebruik

Een schadegeval? Contacteer ons meteen!

Doe bij een schadegeval een beroep op de bijstandscentrale op 0800 93 300. Onze medewerkers zullen u helpen om de eerste noodmaatregelen te nemen. Daarnaast staat uw DVV-consulent klaar voor het algemeen beheer van uw dossier. Zij of hij zal u helpen om alle problemen op te lossen na een schageval.

Waarom een brand- en diefstalverzekering voor uw gebouw?

Bij brand, waterschade of een natuurramp vergoedt de polis Optima van DVV de materiële schade aan uw gebouw én de inhoud.

Brand- en diefstalverzekering: voor wie?

Deze verzekeringspolis is bedoeld voor de eigenaars (al dan niet exploitant) en dehuurders/bewoners. De polis dekt zowel het deel van het gebouw voor professioneel gebruik (handelszaak, kantoor, atelier…) als het woongedeelte.