Je voordelen:
 • Kapitaalgarantie: elke euro die je stort, is gewaarborgd
 • Gegarandeerde rentevoet
 • Gunstig fiscaal regime onder bepaalde voorwaarden

Wat is Life Invest Protect?

Life Invest ProtectZin om je kind of kleinkind een duwtje in de rug te geven wanneer hij of zij meerderjarig wordt? Life Invest Protect is een tak 21-beleggings- of levensverzekering zonder risico, met kapitaalgarantie, een gewaarborgde basisrentevoet. De leeftijd van het kind is niet van belang, je kunt op elk moment intekenen.

Life Invest Protect: voor wie?

Je wilt wat geld aan de kant zetten voor je kinderen, maar wel op een veilige manier? Dan is DVV Life Invest Protect je op het lijf geschreven. Met deze beleggingsverzekering zetten mensen die gedomicilieerd zijn in België een kapitaal opzij voor hun oogappel.

Voordelen en kenmerken van Life Invest Protect

 • Beleggingshorizon: 8 jaar
 • Veilig : dankzij de kapitaalgarantie is elke gestorte euro (na aftrek van de instapkosten en eventuele belastingen) gegarandeerd voor je kind.
 • Rendement : een gegarandeerde rentevoet (voor uitgevoerde stortingen, niet voor stortingen in de toekomst), ideaal om het spaargeld van je kind veilig te stellen:
  • Voor elke storting uitgevoerd in een bestaand of nieuw Life Invest Protect-contract: gegarandeerde rentevoet tot 31 december van het jaar van de achtste verjaardag van je contract.
  • Nadien na elke garantieperiode: de gewaarborgde rentevoet wordt bepaald aan de hand van de marktvoorwaarden op dat moment.
 • Overlijdensdekking : bij het overlijden van de verzekerde krijgt de begunstigde de waarde van het contract uitbetaald. Het is ook mogelijk om voor een overlijdenswaarborg te kiezen voor een bedrag van 130 procent van de uitgevoerde stortingen.
 • Gunstig fiscaal regime onder bepaalde voorwaarden: geen roerende voorheffing na 8 jaar .
 • 3 gratis uitstapscenario’s (zonder uitstapkosten of conjuncturele uitstapvergoeding):
  • De eerste maand na verval van de garantieperiode van de gewaarborgde rentevoet (telkens in januari). Bij een gedeeltelijke afkoop gedurende een maand na de invoering van de nieuwe rentevoet op het einde van elke waarborgperiode betaal je geen uitstapkosten. Dit geldt wel alleen voor het gedeelte van de poliswaarde dat een nieuwe intrestvoet krijgt. Eén keer per 12 maanden voor de eerste afkoop tot maximaal 10 procent van de waarde van het contract, maximaal 25.000 euro.
  • Bij het overlijden van de verzekerde.

Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid van dit product moet je begrijpen onder voorbehoud van deze risico’s.

> Download de financiële informatiefiche van Life Invest Protect. 
> Download de productfiche van Life Invest Protect. 
> Download de algemene voorwaarden van Life Invest Protect.