Je voordelen:
  • Belastingvermindering* van 30 procent
  • Je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je spaart
  • Combinatie met pensioensparen mogelijk
  • Rendement gekoppeld aan belegggingsfondsen

Hoe werkt langetermijnsparen via Life Pension Dynamic?

Bij de dynamische levensverzekering Life Pension Dynamic stort je zoveel je wil en wanneer je wil. Het rendement is gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23).  In functie van je beleggersprofiel kies je zelf de fondsen waarin je wilt beleggen dankzij de verdeelsleutel die je zelf bepaalt. Opgelet: investeren in beleggingsfondsen altijd risico in. Je kapitaal is dus niet gewaarborgd.

> Ontdek hier het DVV-fondsengamma

30% van de gestorte premies (met een maximale storting van 2.260 euro in 2015) kan je recupereren onder de vorm van een belastingvoordeel. Hou er wel rekening mee dat indien er voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering.

Voor wie is langetermijnsparen via een dynamische levensverzekering geschikt?

Je kunt beginnen met langetermijnsparen via een dynamische levensverzekering vanaf 18 jaar. Langetermijnsparen via Life Pension Dynamic is vooral geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een potentieel hoger rendement dan datgene dat je krijgt met een klassiek spaarproduct. Hoe jonger je bent bij de start, hoe beter.  Je kan je het gerust combineren met pensioensparen, want met beide oplossingen geniet je van een fiscaal voordeel. Een hypothecair krediet komt bij je belastingaangifte terecht in hetzelfde stelsel als het langetermijnsparen.

*Mits naleving van de wettelijke voorwaarden. Het bedrag dat je kan storten in een langetermijnspaarcontract hangt af van je beroepsinkomsten. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Het gaat om een beleggingsfonds Life Pension Dynamic van tak 23 met maximum 6 % instapkosten en een minimale looptijd van 10 jaar. Voor meer informatie, met name over de beleggingsdoeleinden en -fondsen, de risico’s, de kosten en taksen van dit product, raadpleeg de informatiefiche, de algemene voorwaarden en het beheersreglement. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen alvorens zij een contract ondertekenen. Deze informatie is marketingcommunicatie en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies.