Je voordelen:
  • Belastingvermindering* van 30 procent
  • Je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je spaart
  • Gewaarborgd rendement
  • Combinatie met pensioensparen mogelijk

Hoe werkt langetermijnsparen via een flexibele levensverzekering?

Bij de flexibele levensverzekering (ook wel ‘Universal Life’  genoemd, tak 21) stort je zoveel je wil en wanneer je wil. Je weet dan ook niet wat je op de eindvervaldag zal terugkrijgen: dat zal afhangen van hoeveel je stort en van de intrestvoeten op die stortingen. De intrestvoet geldt dus voor iedere storting afzonderlijk: vroegere en toekomstige stortingen kunnen een verschillende intrestvoet krijgen, namelijk de intrestvoet die geldt op het moment van de storting. Een "Universal Life" verzekering is eigenlijk te vergelijken met een spaarrekening, maar de intrestvoet voor een bepaalde storting blijft wel geldig tot het einde van het contract.

30% van de gestorte premies (met een maximale storting van 2.260 euro in 2015) kan je recupereren onder de vorm van een belastingvoordeel. Hou er wel rekening mee dat indien er voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering.

Voor wie is langetermijnsparen via een flexibele levensverzekering geschikt?

Je kunt beginnen met langetermijnsparen via een flexibele levensverzekering vanaf 18 jaar. Hoe vroeger je ermee begint, hoe groter het kapitaal zal zijn als je je pensioenleeftijd bereikt. Voor een optimale voorbereiding van je pensioen, kan dit het gerust combineren met pensioensparen, want met beide oplossingen geniet je van fiscaal voordeel. Langetermijnsparen via een flexibele levensverzekering is vooral geschikt voor mensen die op zoek zijn naar zekerheid.

*Mits naleving van de wettelijke voorwaarden. Het bedrag dat je kan storten in een langetermijnspaarcontract hangt af van je beroepsinkomsten. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Het gaat om een flexibele levensverzekering (Save 3) van tak 21 met maximum 6 % instapkosten en een minimale looptijd van 10 jaar. Voor meer informatie, met name over de spaardoeleinden, de risico’s, de kosten en taksen van dit product, raadpleeg de informatiefiche en de algemene voorwaarden. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen alvorens zij een contract ondertekenen. Deze informatie is marketingcommunicatie en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies.